İstanbul Ticaret Sicili, Ticaret Sicil No: 822633

Ticaret Unvanı: RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ APT. NO:187/5 BEYOĞLU/İSTANBUL

RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ DAVASININ İLANI

Şirketimizin 11.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında karar alınan 8. Gündem maddesinin iptali istemi ile pay sahiplerinden Emrah Talat Berçin tarafından şirketimiz aleyhine İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/218 E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Söz konusu davanın duruşması 10.09.2020 günü saat 13.40’tedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 448. Maddesi gereğince ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kutlu Demirer

imza